Cooperación Económica Local. Axudas do Estado e Fondos Europeos

Aquí atopará...

Aquí atopará...

Información sobre as axudas e subvencións destinadas a entidades locais e financiadas con fondos do Estado ou da Unión Europea, que son xestionadas pola Dirección Xeral de Cooperación Autonómica e Local.
Axudas financiadas con Fondos Europeos

Axudas financiadas con Fondos Europeos

Información sobre convocatorias de axudas destinadas ás entidades locais españolas, financiadas con Fondos da Unión Europea

Programa de Cooperación Económica do Estado e outras liñas de cooperación

Programa de Cooperación Económica do Estado e outras liñas de cooperación

Información sobre as distintas liñas de axuda que integran o Programa de Cooperación Económica do Estado aos investimentos das entidades locais (*CEL), así como doutras liñas de cooperación adicional

Subvencións do Estado ante catástrofes naturais

Subvencións do Estado ante catástrofes naturais

Información sobre as medidas urxentes adoptadas polo Estado, para paliar os danos causados por catástrofes naturais en infraestruturas e redes viarias das entidades locais.

Enquisa de Infraestrutura e Equipamentos Locais

Enquisa de Infraestrutura e Equipamentos Locais

Información relativa á elaboración e resultados da Enquisa de Infraestrutura e Equipamentos Locais (*EIEL).

Outra información sobre cooperación económica local

Outra información sobre cooperación económica local

Información sobre transferencias do Estado ás entidades locais e outras cuestións relacionadas coa cooperación económica local

Última hora

Última hora

Noticias relevantes en materia de axudas a entidades locais