Incompatibilidade e conflitos de intereses

Os Membros do Goberno, Altos Cargos e resto de persoal ao servizo das Administracións Públicas han de desempeñar as súas funcións con plena dedicación, imparcialidade e independencia.

Oficina de Conflictos de Intereses

Membros do Goberno e Altos Cargos da Administración Xeral do Estado

Persoal ao servizo das Administracións Públicas

Informes sobre cumplimiento de los altos cargos