Dokumentuen sinaduren legeztatze prozedura berri batek toki erakundeak

Azterketa buruzko informazio orokorra.

Izapideak egiteko harremanetarako zuzendaritzak (bideak, autonomia-erkidegoak eta Toki-erakundeak