Coordinador delegat per a l'àmbit de transferència d'armes de foc

Ministeri d'Interior, Guàrdia Civil (Intervenció Central d'Armes i Explosius)
Mariano Muñoz Marquínez
91 5142416
mmunoz@guardiacivil.es