Cooperació Econòmica Local. Ajudes de l'Estat i Fons Europeus

Aquí trobarà...

Aquí trobarà...

Informació sobre les ajudes i subvencions destinades a entitats locals i finançades amb fons de l'Estat o de la Unió Europea, que són gestionades per la Direcció general de Cooperació Autonòmica i Local.
Ajudes finançades amb Fons Europeus

Ajudes finançades amb Fons Europeus

Informació sobre convocatòries d'ajudes destinades a les entitats locals espanyoles, finançades amb Fons de la Unió Europea

Programa de Cooperació Econòmica de l'Estat i altres línies de cooperació

Programa de Cooperació Econòmica de l'Estat i altres línies de cooperació

Informació sobre les diferents línies d'ajuda que integren el Programa de Cooperació Econòmica de l'Estat a les inversions de les entitats locals (*CEL), així com d'altres línies de cooperació addicional

Subvencions de l'Estat davant catàstrofes naturals

Subvencions de l'Estat davant catàstrofes naturals

Informació sobre les mesures urgents adoptades per l'Estat, per pal·liar els danys causats per catàstrofes naturals en infraestructures i xarxes viàries de les entitats locals.

Enquesta d'Infraestructura i Equipaments Locals

Enquesta d'Infraestructura i Equipaments Locals

Informació relativa a l'elaboració i resultats de l'Enquesta d'Infraestructura i Equipaments Locals (EIEL).

Una altra informació sobre cooperació econòmica local

Una altra informació sobre cooperació econòmica local

Informació sobre transferències de l'Estat a les entitats locals i altres qüestions relacionades amb la cooperació econòmica local

Última hora

Última hora

Notícies rellevants en matèria d'ajudes a entitats locals